Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm
Hội thảo Khoa học Công nghệ đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương và đề xuất các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu


Sáng 4/12, tại TP Đà Nẵng, Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương và đề xuất các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu
Các đề tài thực hiện chương trình
Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bắt đầu từ Thời gian Hiện trạng
BĐKH- 61 Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất các tiêu chuẩn thiết kế lũ, đê biển trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng ở Việt Nam và giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại PGS. TS. Ngô Lê Long 2014 2015 Đã hoàn thành
BĐKH- 59 Hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính nhằm huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính trong ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam PGS. TS. Hoàng Văn Hoan 2014 2015 Đã hoàn thành
BĐKH- 57 Nghiên cứu sử dụng hợp lý đất phèn đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. GS. TS. Ngô Ngọc Hưng 2014 2015 Đã hoàn thành
BĐKH- 56 Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ. TS. Lê Thị Thục 2014 2015 Đã hoàn thành
BĐKH- 52 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cải tạo nâng cao đặc tính trở nhiệt cho vỏ kết cấu bao che của các toà nhà hiện hữu ở đô thị nhằm sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam ThS. Nguyễn Sơn Lâm 2014 2015 Đã hoàn thành
BĐKH- 50 Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với một số đảo, nhóm đảo điển hình của Việt Nam và đề xuất giải pháp ứng phó. PGS. TS. Nguyễn Đại An 2014 2015 Đã hoàn thành
BĐKH- 49 Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sức khỏe một số cộng đồng dễ bị tổn thương ở Việt Nam và giải pháp ứng phó TS. Lê Thị Phương Mai 2014 2015 Đã hoàn thành
BĐKH- 48 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ ổn định và liên kết các giồng cát ven biển tại các tỉnh Trung Bộ để tạo thành đê biển tự nhiên nhằm giảm thiểu tác động của mực nước biển dâng ThS. Lê Ngọc Cương 2014 2015 Đã hoàn thành
BĐKH- 45 Nghiên cứu sự bùng phát sâu, bệnh hại mới trên một số cây trồng nông nghiệp có giá trị kinh tế cao dưới tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các biện pháp quản lý thích ứng để giảm thiểu thiệt hại ThS. Đoàn Thị Lương 2014 2015 Đã hoàn thành
BĐKH- 44 Nghiên cứu cơ sở khoa học phân vùng sinh thái thích nghi với biến đổi khí hậu trong nuôi trồng thủy sản tại vùng đồng bằng sông cửu long ThS. Nguyễn Xuân Trịnh 2014 2015 Đã hoàn thành
Văn bản pháp luật

Mẫu kiểm tra tiến độ

Giới thiệu về mẫu kiểm tra tiến độ
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Luật đấu thầu: Số 43/2013/QH13
Quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu.
Nghị định số 95/2014/NĐ-CP
Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ
Thư viện ảnh