Các đề tài thực hiện chương trình
Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bắt đầu từ Thời gian Hiện trạng
BĐKH.01/16-20 Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các vùng đồi núi Bắc Trung Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu. TS Phạm Thị Thanh Hương 2016 2019 Đang thực hiện
BĐKH.02/16-20 Nghiên cứu xây dựng, thử nghiệm mô hình cộng đồng làng xã cacbon thấp, chống chịu cao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực nông thôn đồng bằng Bắc Bộ. GS.TS Nguyễn Văn Nội 2016 2019 Đang thực hiện
BĐKH.03/16-20 Nghiên cứu các biện pháp quản lý cây trồng tổng hợp nhằm hạn chế ảnh hưởng của hạn hán do biến đổi khí hậu ở vùng ven biển miền Trung. ThS. Nguyễn Quốc Việt 2016 2019 Đang thực hiện
BĐKH.04/16-20 Nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế, xã hội bền vững, thích nghi với các hiện tượng thiên tai cực đoan trong bối cảnh biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ. Thử nghiệm cho tỉnh Ninh Thuận. PGS. TS.Hoàng Anh Huy 2016 2019 Đang thực hiện
BĐKH.05/16-20. Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển kinh tế ứng phó với xâm nhập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long; Thí điểm tại một huyện điển hình PGS.TS Vũ Thị Mai 2016 2019 Đang thực hiện
BĐKH.06/16-20. Nghiên cứu thử nghiệm chế tạo thiết bị tách ẩm từ không khí quy mô nhỏ phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân ứng phó với hạn hán do tác động của biến đổi khí hậu. TS. Lê Văn Lữ 2016 2019 Đang thực hiện
BĐKH.07/16-20 Nghiên cứu chế tạo, ứng dụng bê tông rỗng thoát nước nhanh và kết cấu rỗng thu chứa nước trong công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm giảm thiểu úng ngập khi mưa, điều tiết nước trong đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu. GS.TS Phan Quang Minh 2016 2019 Đang thực hiện
BĐKH.08/16-20 Nghiên cứu công nghệ tưới nước thông minh, tiết kiệm bằng hệ thống cảm biến độ ẩm (Soil Moisture Sensor) cho một số loại cây trồng ở vùng hạn hán Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. TS. Đinh Thị Nga 2016 2019 Đang thực hiện
BĐKH.09/16-20 Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất đổi mới phương pháp luận và ứng dụng công nghệ trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm góp phần quản lý, sử dụng tài nguyên đất hiệu quả, bền vững. TS Nguyễn Đắc Nhẫn 2016 2019 Đang thực hiện
BĐKH.10/16-20 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại trong xây dựng mô hình quản lý biến động tài nguyên; hoàn thiện công cụ quản lý và nâng cao năng lực giám sát biến động sử dụng đất. TS Nguyễn Phi Sơn 2016 2019 Đang thực hiện
Văn bản pháp luật - Quản lý chương trình

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT CHƯƠNG TRÌNH BĐKH/16-20

Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 - 2020
QĐ 950/QĐ-BKHCN
Quyết định về việc ban hành tạm thời biểu mẫu bổ sung phục vụ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
Văn bản pháp luật - Tài chính

QĐ 784/QĐ-BTNMT

Quyết định số 784/QĐ-BTNMT Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn, mức chi thanh toán công tác phí và hội nghị phí sử dụng ngân sách nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
TT 97/2010/TT-BTC
Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
TT 01/2010/TT-BTC
Thông tư Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước
TT 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC
Thông tư liên tịch Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
Thư viện ảnh