Nhiều đề xuất xây dựng kịch bản ứng phó tác động của chuỗi đập thủy điện trên dòng chính sông Mê Công cho đồng bằng sông Cửu Long


Chiều 12/5, tại thành phố Cần Thơ, Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam chủ trì Hội nghị toàn thể đánh giá kết quả hoạt động giai đoạn 2015 - 2016 và thống nhất phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2017 – 2018 của Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam.
Các đề tài thực hiện chương trình
Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bắt đầu từ Thời gian Hiện trạng
BĐKH.17/16-20 Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới (viễn thám, WEBGIS và Tự động hóa) xây dựng hệ thống thông tin quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước (mùa khô) theo thời gian thực nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, áp dụng cho tỉnh Hà Tĩnh. Th.S Nguyễn Quốc Hiệp 2016 2019 Đang thực hiện
BĐKH.16/16-20 Nghiên cứu các giải pháp khoa học, công nghệ hạn chế xâm nhập mặn đối với các tầng chứa nước ven biển miền Trung trong bối cảnh biến đổi khí hậu; ứng dụng thí điểm cho công trình cụ thể trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. TS. Tạ Thi Thoảng 2016 2019 Đang thực hiện
BĐKH.15/16-20 Nghiên cứu xác định các chỉ số an ninh môi trường, đề xuất khung chính sách và giải pháp quản lý, ứng phó. TS Tạ Đình Thi 2016 2019 Đang thực hiện
BĐKH.14/16-20 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác lập phương pháp lượng giá và quy trình kết chuyển các giá trị của tài nguyên và môi trường vào hệ thống hạch toán tài khoản quốc gia mới ở Việt Nam. PGS.TS Nguyễn Thế Chinh 2016 2019 Đang thực hiện
BĐKH.13/16-20 Nghiên cứu tác động của hoạt động tân kiến tạo đối với sự biến đổi dòng chính các lưu vực sông khu vực Miền Trung phục vụ bảo vệ các dòng sông, thử nghiệm cho lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. PGS.TS Trần Thanh Hải 2016 2019 Đang thực hiện
BĐKH.12/16-20 Nghiên cứu đánh giá an ninh nguồn nước phục vụ xây dựng quy hoạch tài nguyên nước; Áp dụng thử nghiệm trên lưu vực sông Đồng Nai. TS Nguyễn Trúc Lê 2016 2019 Đang thực hiện
BĐKH.11/16-20 Nghiên cứu giải pháp quy hoạch vùng Đồng Tháp Mười trở thành vùng trữ nước ngọt cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. TS Vũ Văn Nghị 2016 2019 Đang thực hiện
BĐKH.10/16-20 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại trong xây dựng mô hình quản lý biến động tài nguyên; hoàn thiện công cụ quản lý và nâng cao năng lực giám sát biến động sử dụng đất. TS Nguyễn Phi Sơn 2016 2019 Đang thực hiện
BĐKH.09/16-20 Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất đổi mới phương pháp luận và ứng dụng công nghệ trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm góp phần quản lý, sử dụng tài nguyên đất hiệu quả, bền vững. TS Nguyễn Đắc Nhẫn 2016 2019 Đang thực hiện
BĐKH.08/16-20 Nghiên cứu công nghệ tưới nước thông minh, tiết kiệm bằng hệ thống cảm biến độ ẩm (Soil Moisture Sensor) cho một số loại cây trồng ở vùng hạn hán Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. TS. Đinh Thị Nga 2016 2019 Đang thực hiện
Văn bản pháp luật - Quản lý chương trình

QĐ 950/QĐ-BKHCN

Quyết định về việc ban hành tạm thời biểu mẫu bổ sung phục vụ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
TT 05/2015/TT-BTNMT
Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Mẫu kiểm tra tiến độ
Giới thiệu về mẫu kiểm tra tiến độ
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Văn bản pháp luật - Tài chính

QĐ 784/QĐ-BTNMT

Quyết định số 784/QĐ-BTNMT Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn, mức chi thanh toán công tác phí và hội nghị phí sử dụng ngân sách nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
TT 97/2010/TT-BTC
Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
TT 01/2010/TT-BTC
Thông tư Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước
TT 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC
Thông tư liên tịch Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
Thư viện ảnh