Giới thiệu

Giới thiệu Chương trình khoa học và công nghệ ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020
 

Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia "Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020" được phê duyệt theo Quyết định số 172/QĐ-BKHCN - Tải về: QĐ số 172/QĐ-BKHCN

 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Chương trình thực hiện theo Quyết định số 1658/QĐ - BTNMT - Tải về: QĐ số 1658/QĐ-BTNMT

 

 

Các nội dung khác.......................................................................................................................[Quay lại]