Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Đề tài - dự án
Sản phẩm đề tài
Liên hệ
Thông tin về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia
Văn bản pháp luật
TT 93 /2006/TTLT/BTC-BKHCN
Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

 

Số hiệu văn bản: 93 /2006/TTLT/BTC-BKHCN
Trích yếu:   Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
Loại văn bản:   Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành:   Liên bộ ban hành
Lĩnh vực ban hành:   Các quy định về lĩnh vực kế toán - kiểm toán
Ngày ban hành:   09/03/2006
Ngày hết hiệu lực:  
Số công báo:  
Nguồn:   VPCT
Người ký:  
Ngày ký:  
Nội dung:   Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước”; Căn cứ Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ “Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập”; Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 272/2003/QĐ-TTg ngày 31/12/2003 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2010 và Quyết định số 171/2004/QĐ-TTg ngày 28/9/2004 về việc phê duyệt Đề án đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ; Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
File đính kèm:
Nội dung: TTLT93BKHCN.doc
Các văn bản khác.......................................................................................................................[Quay lại]