Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Đề tài - dự án
Sản phẩm đề tài
Liên hệ
Chương trình họp Ban chủ nhiệm Chương trình KH&CN phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu
Văn bản pháp luật
TT 93 /2006/TTLT/BTC-BKHCN
Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

 

Số hiệu văn bản: 93 /2006/TTLT/BTC-BKHCN
Trích yếu:   Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
Loại văn bản:   Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành:   Liên bộ ban hành
Lĩnh vực ban hành:   Các quy định về lĩnh vực kế toán - kiểm toán
Ngày ban hành:   09/03/2006
Ngày hết hiệu lực:  
Số công báo:  
Nguồn:   VPCT
Người ký:  
Ngày ký:  
Nội dung:   Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước”; Căn cứ Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ “Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập”; Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 272/2003/QĐ-TTg ngày 31/12/2003 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2010 và Quyết định số 171/2004/QĐ-TTg ngày 28/9/2004 về việc phê duyệt Đề án đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ; Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
File đính kèm:
Nội dung: TTLT93BKHCN.doc
Các văn bản khác.......................................................................................................................[Quay lại]