TT 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC
Thông tư liên tịch Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

 www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Van-ban-KHCN/Lien-tich/E383F7883F1D439F83392066D30CD74F/

Số hiệu  27/2015/TTLT-BKHCN-BTC
Cơ quan ban hành:  Bộ KH&CN
Cơ quan đồng ban hành: Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Người ký: Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 30/12/2015
Thời gian bắt đầu hiệu lực 15/02/2016
Tài liệu đính kèm:
27_2015_TTLT_BKHCN_BTC.pdf
.......................................................................................................................[Quay lại]