TT 01/2010/TT-BTC
Thông tư Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước
Thông tin văn bản số: 01/2010/TT-BTC
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 01/2010/TT-BTC
Tên văn bản
Thông tư Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước
Ngày ban hành 06/01/2010
Ngày hiệu lực 20/02/2010
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ   Phạm Sỹ Danh   Bộ trưởng 
Tệp đính kèm fileTT 01-2010-BTC.PDF
  
 
 
 
.......................................................................................................................[Quay lại]