TT 97/2010/TT-BTC
Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

 

Số ký hiệu 97/2010/TT-BTC Ngày ban hành 06/07/2010
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 20/08/2010
Nguồn thu thập   Ngày đăng công báo 29/12/2016
Đơn vị soạn thảo
Vụ Tài Chính Hành chính Sự nghiệp
Lĩnh vực  
Cơ quan ban hành
Bộ Tài chính
Người ký
 Phạm Sỹ Danh
Hiệu lực về không gian  
Thông tin áp dụng  
Tình trạng hiệu lực Đang hiệu lực

Tệp đính kèm: 97_2010_BTC.doc

.......................................................................................................................[Quay lại]